CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

1.      Điều kiện áp dụng

 Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, BISTO đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn BISTO Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

2.      Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

·                     Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;

·                     Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

·                     Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

·                     Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

·                     Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên BISTO sẽ cần Người bán xác nhận lại những thoả thuận này).

Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng BISTO. BISTO luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của BISTO.

3.      Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, BISTO sẽ thông báo cho Người bán qua văn bản (thông báo trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại). Người bán cần phải gửi phản hồi theo hướng dẫn của BISTO trong thời gian quy định. Sau thời gian đó, nếu BISTO không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, BISTO sẽ hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của Người mua, và tự động hoàn tiền cho Người mua mà không thông báo gì thêm.

BISTO luôn theo dõi phản hồi của Người bán trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với  yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua.

4.      Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành... nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. BISTO khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần. 

BISTO khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

5.      Chi phí trả hàng

Người bán và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.

Lưu ý: Hiện tại, BISTO chưa hỗ trợ phí vận chuyển cũng như thương lượng phí vận chuyển trả hàng cho đơn hàng khiếu nại.

6.      Hoàn tiền cho Hàng trả lại

BISTO sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, BISTO sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua mà không thông báo gì thêm. Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của Người bán, vui lòng bấm vào đây. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

7.      Liên lạc giữa người bán và người mua

BISTO khuyến khích Người dùng liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. BISTO sẽ chỉ can thiệp trong trường hợp Người bán và Người mua không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng; do vậy Người mua nên chủ động liên hệ với Người bán khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.

8. Quyền lợi của người bán:

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, BISTO sẽ thông báo cho Người bán qua văn bản (thông báo trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại). Người bán cần phải gửi phản hồi theo hướng dẫn của BISTO trong thời gian quy định. Sau thời gian đó, nếu BISTO không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, BISTO sẽ hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của Người mua, và tự động hoàn tiền cho Người mua mà không thông báo gì thêm.

- BISTO luôn theo dõi phản hồi của Người bán trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với  yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua.

9.  Thời gian đổi trả

Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm trên ứng dụng của BISTO, thời gian đổi/trả/sửa các sản phẩm được xác định như sau:

·                     Trước khi nhận hàng: Khách hàng được quyền trả lại sản phẩm cho nhân viên vận chuyển (Shipper) ngay tại thời điểm giao nhận hàng

o        Sau khi nhận hàng Khách hàng được quyền đổi/trả sản phẩm trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được sản phẩm

Lưu ý: Ngày làm việc không bao gồm chủ nhật hay các ngày lễ tết và Thời gian khách hàng gửi hàng được tính theo dấu bưu điện ghi trên kiện hàng.

10.  Phương thức đổi trả:

Khách hàng vui lòng liên hệ với BISTO qua Email, Facebook hoặc Số điện thoại sau để được hướng dẫn về địa điểm gửi trả hàng:

Email: Bistovn@gmail.com

SĐT: 0963 228 283

Lưu ý: BISTO sẽ gọi lại cho quý khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hàng đổi trả về. Tuy nhiên, để đảm bảo hàng hóa không bị thất lạc trong quá trình vận chuyển về BISTO, khách hàng vui lòng thường xuyên kiểm tra lộ trình bưu kiện mình gửi đi.